روز سیصد و یازدهم - روی تی.بنت

 سخت ‌ترین زمان‌ های زندگی ‌تان اغلب بزرگترین لحظات زندگی‌ تان را می‌ سازند. به تلاش خود ادامه دهید. شرایط سخت و دشوار در نهایت انسان هایی قدرتمند می‌ سازند. روی تی.بنت

پخش موسیقی
مدت زمان: هفت دقیقه
لطفا "سیستم برنامه ریزی بابا" خود را باز کنید و در محیطی آرام شروع به برنامه ریزی کنید. همانطور که نایتینگل گفته است:
"موفقیت من این گونه تعریف می شود: هرگز هیچ عذر و بهانه ایی نداشته ام و هرگز هیچ بهانه ایی را قبول نکرده ام."
یادتان باشد که "همه ی گل های فردا های ما، در دانه‌ های امروز مان نهفته است"

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد