روز سی و دوم - هری ترومن

 انسان چیزی غیر از تاریخ را نمی سازد. در زمان‌هایی که رهبری مناسبی وجود نداشته، جامعه از پیشرفت وامانده است. پیشرفت جامعه زمانی به وجود می‌آید که رهبران شجاعانه فرصت‌ها را غنیمت دانسته و همه چیز را بهتر کرده اند. هری ترومن

پخش موسیقی
مدت زمان: هفت دقیقه
لطفا "سیستم برنامه ریزی بابا" خود را باز کنید و در محیطی آرام شروع به برنامه ریزی کنید. همانطور که نایتینگل گفته است:
"موفقیت من این گونه تعریف می شود: هرگز هیچ عذر و بهانه ایی نداشته ام و هرگز هیچ بهانه ایی را قبول نکرده ام."
یادتان باشد که "همه ی گل های فردا های ما، در دانه‌ های امروز مان نهفته است"

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد