روز ششم - مارک تواین

 بیست سال بعد وقتی میزان کارهای نکرده را با میزان کارهای صورت گرفته مقایسه می‌ کنید، بسیار مایوس خواهید شد. پس از ساحل آرام فاصله بگیرید، بادبان ها را باز کنید و کشتی های تان را در مسیر تند باد ها قرار دهید. کشف کنید، آرزو کنید، کاوش کنید. مارک تواین

پخش موسیقی
مدت زمان: هفت دقیقه
لطفا "سیستم برنامه ریزی بابا" خود را باز کنید و در محیطی آرام شروع به برنامه ریزی کنید. همانطور که نایتینگل گفته است:
"موفقیت من این گونه تعریف می شود: هرگز هیچ عذر و بهانه ایی نداشته ام و هرگز هیچ بهانه ایی را قبول نکرده ام."
یادتان باشد که "همه ی گل های فردا های ما، در دانه‌ های امروز مان نهفته است"

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد