فهرست محتوا

بی بابایی ممنوع یعنی چی؟

"بی بابایی ممنوع" در واقع یک سیستم برنامه ریزی برای پیشرفت در بازی زندگی است. این سیستم برنامه ریزی را اولین بار در این کتاب بر پایه اصل "بابا" معرفی می کنیم. البته نه بابایی که آب و نان داد و نه بابای پولدار و فقیر رابرت کیوساکی! بابای این کتاب بر گرفته از حرف اول مراحل زیر است:
1. بررسی و رصد کنید.
2. اولویت و دسته بندی کنید.
3. برنامه ریزی و اقدام کنید.
4. ارتقا و بهبود بخشید.
بنابراین بی بابایی ممنوع به این معنی است که برنامه ریزی به سبک بالا بایست جز لایفنک زندگی ما باشد

سر فصل کتاب بی بابایی ممنوع چیست؟

مقدمه
سیبل زمان
سیستم های برنامه ریزی
 • سیستم فهرست کلی
 • سیستم فهرست کلی به انضمام تاریخ شروع و پایان
 • قانون 1-3-5
 • روش کانبان
 • سیستم برنامه ریزی GTD
 • ماتریس آیزنهاور
تکنیک های برنامه ریزی
 • هفت دقیقه زندگی
 • تکنیک پومودورٌ
 • روش 52/17
سیستم برنامه ریزی بابا
 • اکنون اقدام کنید
سوگند نامه عمل به آموخته ها
چرخ زندگی
 • اکنون اقدام کنید
مزایای گروه بندی اهداف بر مبنای چرخ زندگی
چرایی
کلید تغییر
تعداد اهداف هر سال
 • اکنون اقدام کنید
هماهنگ سازی تقویم و سیستم برنامه ریزی بابا
برنامه ریزی ماهانه
 1. بررسی و رصد کنید (هر ماه، هر هفته و هر روز)
           2-1) اهداف سالانه
           3-1) برترین دستاوردها
           4-1) مثلث هدف، برنامه ریزی و انضباط شخصی
 • عبارات تاکیدی
               * اکنون اقدام کنید
 • مطالعه
              * اکنون اقدام کنید
 • خلوت با خود
 • ایجاد عادت
               * اکنون اقدام کنید
 • تجسم
 • سپاس گزاری
               * اکنون اقدام کنید
 • شبکه اجتماعی
 • ورزش
 • وزن
 • آب
 • خواب
 • شب  جادویی
 • مالی
     2. اولویت و دسته بندی کنید
               * اکنون اقدام کنید
      3. برنامه ریزی و اقدام کنید
               1-3) نکاتی در مورد تعیین وظایف و اهداف
               * اکنون اقدام کنید
       4. ارتقا و بهبود بخشید
               * اکنون اقدام کنید
برنامه ریزی هفتگی
               * اکنون اقدام کنید
برنامه ریزی روزانه
               * اکنون اقدام کنید
اکنون مرحله ی اجرا است
استانداردهای زندگی
سخن آخر
پل های ارتباطی
بخش دوم کتاب: برنامه ریزی 12 ماهه 365 روزه

این کتاب چند صفحه است؟

این کتاب شامل 533 صفحه است که به دو بخش تقسیم می شود:

 1. بخش اول کتاب شما را مرحله به مرحله با سیستم برنامه ریزی بابا آشنا می کند و با شما در برنامه ریزی سال پیش روی خود همراه می شود
 2. بخش دوم کتاب شامل الگوها و جداول برنامه ریزی ماهانه، هفتگی و روزانه می باشد که برای12 ماه و  365 روز سال طراحی شده است

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد