دیِ اونیکس حدید

دیِ اونیکس حدید

دی، در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر "دا" به معنی دادن و افریدن است. متولدین این ماه دارای شخصیت های بلندپرواز، حقیقت جو، رهبر، بی آلایش، صبور، مرد عمل و مقتدر هستند.


شروع این ماه زمستانی را به متولدین عزیز و عملگرای دی ماهی تبریک عرض می کنیم. امیدواریم در سایه ی خصیصه ی رهبری و مقتدر بودن، پادشاه زندگی خودشان باشند و قلعه ی زندگی شان را بلند پروازانه بنا کنند.


خوش بینی را در خود ایجاد کنید

فرد "خوش بین" چهار رفتار خاص را از طریق تکرار و تمرین کسب کرده است. 

اول، در هر وضعیتی به دنبال مورد خوب هستند. مهم نیست چه مشکلاتی پیش آمده است، آنها همیشه به دنبال نکات خوب یا سودمند هستند و جای تعجب نیست که همیشه همین مورد را نیز می یابند.

دوم، افراد "خوش بین" در هر مشکل یا مانع، درس های با ارزشی را می جویند. آنها معتقند که مشکلات نه برای ایجاد مانع بلکه برای آموزش به وجود می آیند.

سوم، افراد "خوش بین" همیشه به جای ناله و شکایت هنگام بروز مشکلات، عملگرا می شوند. به دنبال راه حل هستن و از خودشان می پرسن: «راه حل و گام بعدی چیست؟ حال چه بای کرد؟»

چهارم، به طور مداوم درباره اهداف خود فکر و صحبت می کنند. آنها به آنچه می خواهند و چگونگی دستیابی به آن، درباره آینده و جایی که قرار است به آن برسند فکر و صحبت می کنند نه درباره گذشته و جایی که از آن آمده اند. آنها همیشه به جلو نگاه می کنند نه به عقب.هرچه مثبت تر و با انگیزه تر باشید، شوق شما برای شروع کارها بیشتر شده و عزم بیشتری برای ادامه انجام کارها خواهید داشت.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد