بهمنِ آمتیست یشم

بهمنِ آمتیست یشم

در اوستا وهومنه و در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: "وهو" به معنی خوب و نیک و "مند" از ریشه من به معنی منش: به منش، نیک اندیش، نیک نهاد. یکی از وظایف بهمن این است که گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد. متولدین این ماه افرادی بسیار حسّاس، استوار و ثابت قدم، واقعا عاقل و تودار، بدون ریا و تزویر، انسان واقعاْ خوب، دانا، خونسرد و رک گو هستند.


این ماه آبی رنگ زمستانی را به متولدین عزیز بهمن ماهی تبریک می گوییم. در سایه استوار و ثبات قدم به هر آن چه در زندگی می طلبید، خواهید رسید. 


کارها را به بخش های کوچک تقسیم کنید

علت اصلی به تعویق انداختن کارهای بزرگ و مهم این است که در نگاه اول بسیار بزرگ، سهمگین و دشوار به نظر می رسند.
یک تکنیک برای انجام کارهای بزرگ، تقسیم آن کار به «قدم های کوچک» است. با این روش، شما جزئیات کار موردنظر را بررسی کرده و سپس تصمیم می گیرید که فقط یک قدم کوچک از کار را در هر بار انجام دهید؛ گویا هر بار یک لقمه از یک فیل را می خورید.


بهترین روش انجام کارهای بزرگ، تقسیم آن به کارهای کوچک و تمرکز کامل بر همان کار می باشد.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد