اردیبهشتِ یاقوت

اردیبهشتِ یاقوت

کلمه اردیبهشت، در اوستا، اَشَه وَهیشتَه و در پهلوی اُرت وَهیشت مرکب از دو جزء است: اول اَرتَه به معنی درستی و راستی و پاکی و تقدس. دوم وهیشته صفت عالی از وِه به معنی به و خوبست و کلمه ی مرکب به معنی بهترین راستی است. معنی ترکیبی این لغت به معنی مانند بهشت است. ارد به معنی شبیه و مانند آمده است و چون این ماه وسط فصل بهار است و نباتات در غایت نشو و نما و گلها و ریاحین تمام شکفته و هوا در نهایت اعتدال ، بنابراین اردیبهشت خوانند.


این ماه راستی و بهشت مانند را به متولدین عزیز این ماه تبریک می گوییم. خویشتن داری، وفاداری نسبت به خانواده و دوستان و شجاعت از صفات ذاتی متولدین این ماه است و به کمک همین خصوصیات کارهای خود را خیلی راحت انجام می دهند و چیزی نمی تواند جلودار آنها شود.


پرسش مهم مدیریت زمانی

یکی از مهم ترین پرسش ها این است: «با بهبود کدام مهارت ها، بیشترین تأثیر مثبت بر روی رسیدن به اهدافتان ایجاد می شود؟»
یکی از سریع ترین و بهترین شیوه ها برای اینکه عقب انداختن کارها را کنار گذاشته و کارهای بیشتر و سریع تری انجام دهید، این است که شما در حیطه های نتایج کلیدی خود بهترین و عالی ترین عملکرد را داشته باشید. این مسئله به اندازه سایر موارد در زندگی شخصی و شغلی شما تأثیرگذار و مهم است.


مهارت خود را در زمینه ای که بیشترین تاثیر را در رسیدن به اهدافتان دارد تقویت و بهبود بخشید.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد