مردادِ چشم ببر

مردادِ چشم ببر

مرداد نام پنجمین ماه سال است. در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است که به معنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی است. متولدین مرداد پر محبّت، واقعا قدرتمند، ثابت قدم، سر حال و بشاش، مقتدر، مودب، فعال و کوشا، با ثبات و پایدار، قوی و با اراده، بلند پرواز، کاردان و متکی به نفس هستند.


این ماه طلایی رنگ را به متولدین بلند پرواز مرداد تبریک می گوییم. امیدواریم که این ماه آغازی نو در رسیدن به خواسته ها و هدف های شما عزیزان باشد.


قدرت مکتوب کردن اهداف

 اهداف کتبی روشن تأثیرات شگفت انگیزی بر تفکر شما دارند. آنها به شما انگیزه و هیجان می دهند تا اقدام کنید، خلاقیت شما را تحریک کرده، انرژی شما را آزاد می کنند و به شما کمک می کنند تا بر عادت به عقب انداختن کارها یا هر عامل دیگر غلبه کنید.
اهداف، نقطه ی شروع دستاوردها هستند. با شفاف سازی اهداف بزرگترتان هیجان شما برای دست یابی به آنها افزایش خواهد یافت. هرچه بیشتر به اهدافتان فکر کنید، انگیزه درونی و شوقتان در انجام و به پایان رساندن آنها بیشتر خواهد شد.اهداف خود را هر روز بررسی کنید و به آنها بیندیشید. هر روز صبح، به انجام مهمترین وظیفه و رسیدن به مهمترین هدف فعلی خود فکر کنید و سریع اقدام کنید.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد