شجاعت این رو داری.

آیا شجاعتش رو داری که بر اساس چیزی که در درونت می بینی عمل کنی یا اینکه می خوای تو حسرت رویاهات بمیری؟

و گوشه ی سرزمین اما و اگرها دفن شوی؟ شجاعتش رو داری؟ می خواین یه چیزی رو بهتون بگم؟

موفق شدن شجاعت می خواد. چون موفق نشدن خیلی آسون تره. بدبختی همیشه همراه تو خواهد بود. موفقیت از حقارت و بدبختی متنفره. پس اگر نمی خوای تغییر ایجاد کنی، معمولی باش. معمولی باش. سعی کن مثل همه مردم عادی باشی. اگر بیشتر از خدای خودت نگران مردم هستی پس نعمت ها رو نادیده بگیر و برو همرنگ جماعت باش. مثل اونا راه برو. مثل اونا لباس بپوش و مثل اونها رفتار کن. 

مثل اونها غذا بخور. جاهایی که اون ها میرن برو، فکرهایی که می کنند، بکن   

شجاعت می خواد که بدونی منحصر به فردی.

 شجاعت می خواد جایی بری که قبلا نرفتی. حتی بعضی ها برای اومدن به اینجا شجاعت به خرج دادند. شجاعت می خواد که بی خیال الکل بشی. 

آره موفقیت شجاعت می خواد. برنده شدن شجاعت می خواد. مردم در مورد بازنده ها حرف نمی زنند. اونها در مورد برنده ها صحبت می کنند.

شجاعتش را داری در مقابل همه چیز مقاومت کنی؟ شجاعت می خواد وقتی در موردت حرف می زنند تو بی خیال باشی و به راحت ادامه بدی. شجاعتش رو داری؟ 

خاص بودن جرات می خواد. جرات می خواد که عاقل باشی. شجاعت می خواد که ثروتمند باشی. شجاعت می خواد که با سواد باشی. شجاعت می خواد که فرهیخته باشی. زیر لب زمزمه می کنند که نمیشه. اما تنها چیزی که لازم دارید شجاعته. در این جامعه ی حباب شکل که در آن زندگی می کنیم، آیا کسی شهامتش رو داره که معمولی زندگی نکنیم. 

آیا الان کسی هست که بگه من جراتش رو دارم؟